คลิปมาใหม่

❤ เรียนให้พี่น้องทราบว่า ทุกคลิปที่เผยแพร่ผ่าน Facebook หรือ

Youtube : Alhamdulillah Group ทางทีมงาน "ฮาลาล" ให้พี่น้องในการนำไปเผยแพร่ต่อได้

โดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาตมาทางทีมงานครับ
(ยกเว้นผู้ที่นำไปตัดต่อบิดเบือนเนื้อหา หรือ เพื่อนำไปทำให้เกิดความเข้าใจที่ผิดต่อความรู้ในอิสลาม

และสร้างความแตกแยกในสังคมทางทีมงานฯ ขอที่จะ ไม่ฮาลาล ให้ครับ) 

ญะซากุมุลลอฮุค็อยรอน จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
และขอเชิญชวนพี่น้องมาร่วมกันสร้างสรรค์สังคม ทำหน้าที่ "สะพานของงานดะอฺวะฮฺ" ด้วยกันครับ

----------------------------------------------------------------


ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

ปี 2567